ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (TERMS OF SALES & DELIVERY)
ΑΡΘΡΑ / ARTICLES
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ (ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ & ΜΕΤΡΗΤΕΣ)
HALO PLUS AA
IQ CROPS Fe & TE HYDROPONICS
BIO-CHEL Fe11%
BIO-CHEL MICRONUTRIENTS
PLANT FEED ΑΝΑΠ.
PLANT FEED ΑΝΘ.
NATURAL GREEN
ROBUR PLUS
FULVIC 25
VERDE NT
BIOVIN
NPK
MAP
MKP
ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ
ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
ΝΙΤΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ
ΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ
ΘΕΙΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ
ΟΥΡΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

PDF FILES

  GR EN  

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

(TERMS OF SALES & DELIVERY)

 
ΑΡΘΡΑ

PDF FILES

  GR EN
Effect of Harpin Ea to Fruit production...

 

Χρησιμοποίηση του φυτοδιεγέρτη χαρπίνη Ea για την αντιμετώπιση των...

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PDF FILES

  GR EN AL
PRODUCT CATALOGUE

 

 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

PDF FILES

    GR EN
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ/ ΚΥΒΟΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
CLASSIC M/Y

GT MASTER 

 
PRESTIGE

FLORTOP ROSA

GROWCUBE

 

PLANTOP

 
DELTA

 
PLUGS

 
MAX

 

 
 
ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
WCM USER MANUAL

WCM QUICK GUIDE

 

     
HALO PLUS AA

PDF FILES

  GR EN AL
LEAFLET  

Fe & TE HYDROPONICS

PDF FILES

  GR EN AL
LEAFLET  

BIO-CHEL Fe 11%

PDF FILES

  GR EN AL
LEAFLET

BIO-CHEL MICRONUTRIENTS

​​PDF FILES

  GR EN AL
LEAFLET  

PLANT FEED ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

PDF FILES

  GR EN AL
LEAFLET  

PLANT FEED ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ

PDF FILES

  GR EN AL
LEAFLET  

NATURAL GREEN

PDF FILES

  GR EN AL
LEAFLET  

ROBUR PLUS

PDF FILES

  GR EN AL
LEAFLET  

FULVIC 25

PDF FILES

  GR EN AL
LEAFLET  

VERDE NT

PDF FILES

  GR EN AL
LEAFLET      

BIOVIN

PDF FILES

  GR EN AL
LEAFLET      

​​NPK 20-20-20 

PDF FILES

  4 LANGUAGES IN 1 EN AL

STICKER

 

   

​​MAP (ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟ-ΑΜΜΩΝΙΟ)

PDF FILES

  4 LANGUAGES IN 1 EN AL

STICKER

 

   

 

​​MKP (ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟ-ΚΑΛΙΟ)

PDF FILES

  4 LANGUAGES IN 1 EN AL

STICKER

 

   

 

​​CALCIUM NITRATE (ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ)

PDF FILES

  4 LANGUAGES IN 1 EN AL

STICKER

 

   

 

​​POTASSIUM NITRATE (ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ)

PDF FILES

  4 LANGUAGES IN 1 EN AL

STICKER

 

   

​​AMMONIUM NITRATE (ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ)

PDF FILES

  GR EN AL
LEAFLET      

​​MAGNESIUM NITRATE (ΝΙΤΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ)

PDF FILES

  GR EN AL

STICKER

 

   

​​POTASSIUM SULFATE (ΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ)

PDF FILES

  GR EN AL
LEAFLET
​​MAGNESIUM SULPHATE (ΘΕΙΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ)

PDF FILES

  GR EN AL

STICKER

 

   
​​GRANULAR UREA (ΟΥΡΙΑ)

PDF FILES

  GR EN AL
LEAFLET